Menu

Doek in magazine Sociaal Veilig Onderwijs


Pesten blijft vooral op scholen een probleem. Aandacht om pesten tegen te gaan moet er constant blijven en in het kader daarvan wordt regelmatig het magazine “Sociaal Veilig Onderwijs” gratis verspreidt. Om een dergelijke blad kosteloos te kunnen uitbrengen zijn sponsoren nodig.

Maatschappelijk betrokken

Toen wij werden benaderd om het blad Sociaal Veilig Onderwijs te steunen door het laten plaatsen van een advertentie hoefden wij daar niet lang over na te denken. Uiteraard willen wij graag onze maatschappelijke betrokkenheid laten blijken door deze organisatie te steunen met een advertentie in dit magazine.

Gratis te bestellen

Het magazine is gratis te bestellen via deze link: http://stichtingveiligonderwijs.nl/magazine-sociaal-veilig-onderwijs/


Naar nieuws overzicht
Samenwerking

Wij zijn aangesloten bij InstalQ, Erkent Leerbedrijf en werken met de gebouwbeheersing via het KNX-protocol.